cloud услуги

Облачни решения

Най-важното предимство на ИКОН Cloud както и на всяка професионално изпълнена облачна услуга е Автоматична защита от срив" (Automated Fault Tolerance). Това е възможността да има работещо, актуално огледално копие на даден Облачен сървър или дори само папка от Вашият настолен компютър, върху резервна и физически отделна част от компютърния облак. Така ако основната компютърна система (основният Облачен сървър) спре да работи, резервното огледално копие веднага поема изчислителните операции, като времето за превключване е по-малко от 1 милисекунда. Процесът протича без рестартиране на основния Облачен сървър или на огледалното му копие. Така функцията "Автоматична защита от срив" осигурява непрекъсваемост на работните процеси и предотвратява сривове на компютърната система и загубата на ценна информация.

ИКОН ЕООД използва технология за създаване и управление на компютърни облаци vCloud, на софтуерната компания VMware. Тя е изградена върху виртуализационна технология, наречена vSphere. Производителят им VMware, предлага най-надеждният индустриален клас облачна виртуализационна платформа и затова е лидер на световния пазар.

Cloud Solutions