Реализирани проекти

07

Проект и главна цел:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-5076-C01

Бенифициент: ИКОН ЕООД

Безвъзмездна финансова помощ в размер на: 9 150,00 лв, от които 7777,50 лв. европейско и 1372,50 лв. национално съфинансиране

Дата на стартиране: 27.07.2020 г.

Дата на приключване: 27.10.2020 г.

06

Проект World Wide Property Data

Проектът World Wide Property Data (WWPD.ORG) е онлайн платформата за недвижими имоти разработена от ИКОН ЕООД и има за цел да улесни агенциите за недвижими имоти, като подобри обслужването на клиентите и спомогне за увеличаване на продажбите им чрез достъп до данни за недвижими имоти в световен мащаб. Проектът е стартиран през 2016 г. и в него са включени специалисти в областта на маркетинга, продажбите, управлението на имоти и разработването на софтуер. През 2017 г. системата е завършена, тествана и пусната в търговска експлоатация.

Първите държави, в които стартира платформата, са България и Испания.

През 2018 г. ще стартира и в Гърция,Германия,Кипър,Италия, Англия, Германия и Дубай/ОАЕ/.

Платформата за недвижими имоти WWPD.ORG е онлайн приложение . Това е решение за агенции за недвижими имоти, строителни фирми и предприемачи , както и за всяка заинтересована страна, която има в дейността си - закупуване, продажба, реклама или наем на имоти.

Тя представлява уеб сайт за бизнес с недвижими имоти, чрез който потребителят има възможност да управлява, добавя, изтрива и актуализира информацията за всички свързани с него имоти.

WWPD.ORG ще подобри продажбите и покупките на всяка компания, която рекламира, купува, продава, наема или разработва недвижими имоти под всякаква форма, включително жилищни, търговски и индустриални имоти.

http://www.wwpd.org

05

Проект: BG16RFOP002-2.001-1191-C01 „Повишаване на конкурентоспособността на „Икон” ЕООД чрез модернизация на оборудването”

Обща информация:
Икон ЕООД е една от малкото български фирми, доставчик на GPS оборудване и софтуер за управление и контрол на автомобилния парк на юридически и физически лица. Освен това предлагаме и хостинг услуги и електронна поща с голям капацитет и надеждност. Предлагаме услугите си основно на местния пазар, но чрез контрагенти обслужваме много чужди компании. От създаването на фирмата до сега броят на клиентите постоянно нараства, което е атестат за качеството на предлаганите услуги и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг. Гъвкави сме и бързо се адаптираме, което е важно предимство пред конкурентите ни. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с фирми - контрагенти, които регулярно увеличават заявките си и продажбите към крайни клиенти. За да отговорим на нарастващото търсене и силната конкуренция ще закупим сървърно оборудване, с което ще подобрим скоростта на обслужване, качеството на предлаганите хостинг и GPS услуги и ще намалим разходите за обслужване и ъпгрейд на техниката. Ще закупим три броя сървъри, които ще повишат капацитета и скоростта на обслужване на клиентите. Освен по-съвременна технология те притежават и по-ниска консумация на електроенергия в сравнение с наличните към момента. Ще закупим дисков масив с голям капацитет и максимална сигурност на съхраняваните данни. Ще закупим непрекъсваемо токозахранване за подсигуряване работата на сървърите и два броя хъбове/суичове, осигуряващи 10 гигабитова свързаност и високо ниво на мениджмънт. За управление на сървърите ще закупим софтуер за виртуализация на операционните системи, който ще ускори значително трансфера на информацията и ще повиши сигурността на съхранение и прехвърляне на данните. Със закупуването на оборудването и софтуера ще увеличим капацитета за обслужване на клиенти, ще ускорим процеса на обработка на информацията, ще повишим сигурността при съхранение на данни и ще намалим разходите за предлаганите услуги.

Цели на проекта:
С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него – ще увеличим потенциала за конкурентно и ефективно правене на бизнес, ще увеличим икономическия ефект и ще постигнем устойчиво развитие. Конкретната цел на проекта е да постигнем повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Специфичните цели, които си поставяме, са:
1. Увеличаване на производствения капацитет с минимум 80% след въвеждане на новото технологично оборудване.
2. Оптимизиране на производствения процес.
3. Повишаване на вътрешната норма на възвръщаемост.
4. Нарастване на производителността с над 50%.
5. Повишаване на ефективността на производствените разходи с 50%.
6. Реализиране на услуги на външни пазари.
7. Внедряване на ново и съвременно технологично оборудване за управление и съхранение на данни, което е и енергоспестяващо. Осъществяването на заложените цели в проекта ще доведе до разширяването на дейността, повишаване на конкурентоспособността на дружеството и нарастване на пазарното присъствие. Модернизацията на технологичното оборудване и въвеждането на нови технологии ще ни позволи успешно да се конкурираме с европейските и американските фирми на външните пазари.

Обща стойност: 191 300,00 лв.
Безвъзмездна помощ: 133 910,00 лв.
Собствено финансиране: 57 390,00 лв.

Дата на стартиране: 20.06.2016г.
Дата на приключване: 20.04.2017г.

04

Проект с Европейско финансиране

Документация по процедура за доставка на:

Обособена позиция 1: Сървъри – 3 броя, Дисков масив – 1 брой, Хъб/Суич – 2 броя, Непрекъсваемо токозахранване – 1 брой

Oбособена позиция 2: Специализиран софтуер за виртуализация – 1 брой

Изтегли документацията

03

Система за локализация и навигация в закрити помещения

Съвременните тенденции за съсредоточаване на хора в градове мастодонти води след себе си нуждата от изграждането на съответната обществена инфраструктура – пътища, жилищни комплекси, административни сгради, летища, гари и т.н. Става все по-сложно за хората да се ориентират в тази съвременна „джунгла”. Докато за позиционирането и намирането на необходимата сграда, забележителност или най-кратък маршрут грижа имат GPS технологиите, то за ориентацията в закрити пространства все още няма открито универсално решение. Нуждата от ориентация в сгради като молове, летища, гари и огромните административни сгради вече е неоспорима.

Търсенето на паркираната кола, нужния терминал, изход № „Х” и т.н. са честа картина от ежедневието ни. В закрити пространства GPS сигналът е слаб или в повечето случаи напълно липсва. Това налага търсенето на алтернативни технологии, които да предложат балансирано решение относно цена и качество.

Тези наши наблюдения доведоха до разработването през последната година на иновативен продукт както за нашата фирма, така и за България и Европа. Привлякохме специалисти в областта на електрониката, информатиката, безжичните комуникации и софтуера и заедно с тях създадохме „Система за локализация и навигация в закрити помещения”. Разликата между нашият продукт и съществуващите към момента системи за навигация е в принципа на локализация, както и възможността да извършваме гласово насочване на потребители – например хора със зрителни проблеми – за да достигнат до желаната от тях дестинация.

На пръв поглед възможността за навигация в закрити помещения може да се стори на някого ненужна, но хората, които са се губили в огромна библиотека, музей, хотелски комплекс или някой от модерните търговски центрове - Молове , със сигурност биха оценили една такава услуга. Това ефективно решение може да се окаже безценно при пазаруването в големи супермаркети. Когато позиционирането на закрито бъде подобрено, то ще отвори вратите за нови услуги. За потребителите това може да значи:

 • получаването на напътствия към конкретни продукти и промоции;
 • използване на навигация в реално време в сграда, за да могат хората да се откриват и срещат по-лесно;
 • по- лесно координиране и наблюдение на големи групи от хора –например деца, чуждестранни туристи и др.

Настоящият продукт е и решение от голяма значимост за по-добрата интеграция в обществото на хората със зрителни увреждания.

Система за локализация и навигация в закрити помещения може да намери приложение при мерките за повишаване на сигурността, както и за подобряване на реакциите в критични ситуации и инциденти.

Точността, която можем да постигнем е +/- 1 см.

Иновативният продукт може да намери приложение в следните области:
 • Логистика: С монтирането на приемници в по-скъпите пратки ще може да се проследява местоположението им в рамките на големи търговски и административни сгради;
 • Охрана: Ще може да се следи движението на всички посетители в рамките на сградата или комплекса от сгради в предприятия и административни сгради.
 • Търговия: С помощта на гласовия канал ще може да се предлагат насочени реклами на клиентите при преминаване през различните търговски зони.
 • Здравеопазване: С прикрепен приемник с интегрирани датчици за температура, пулс, паник бутон и др. пациентите на здравни и психиатрични заведения ще могат да бъдат наблюдавани и обслужвани по-качествено.
 • Социална: Хора със зрителни проблеми ще могат да използват административни услуги и ще могат да се предвижват без придружител в обществените сгради. обслужване.
Основните ползи за клиентите са:
 • Улеснение при намирането на конкретни обекти в рамките на обшествените сгради;
 • Възможност за получаване на инструкции на роден език / бъдеща разработка по надграждане на системата/;
 • Получаване на инструкции при евакуация;
Основните ползи за администрацията и управителите на търговски комплекси:
 • Пълна информация за позицията на посетителите към всеки момент;
 • По-висок имидж в следствие на предлагането на навигационни услуги;
 • Повишено ниво на сигурност и организация при екстремни ситуации;
 • Възможност за предлагане на насочени реклами – за търговските комплекси;

Ако проявявате интерес или желаете по-подробна информация относно Система за локализация и навигация в закрити помещения не се колебайте да се свържете с нас.

02

Система за мониторинг на сметопочистваща, сметоизвозваща и снегопочистваща техника

През 2009г. – ние поставихме началото като разработихме система за мониторинг на дейността на сметопочистваща, сметоизвозваща и снегопочистваща техника.

Системата позволява едновременно извършването на мониторинг в реално време на сметосъбиращите, сметопочистващите и снегопочистващите машини, както и следене обработката на контейнерите с отпадъци, положението на греблата на снегорините и четките на мотометачките. Системата бе успешно приложена към GPS-терминалите на „ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ”, които изпращат данни към сървъра на столичния инспекторат. По този начин се предостави възможност на държавните органи да следят всяка една машина, която обслужва града. С внедряването на тази система се оптимизираха и разходите на Общинската администрация, защото се заплащат средства само за извършена работа от страна на изпълнителя.

01

GPS система с "Geo-fence"-функция

През 2008г. разработихме GPS система с "Geo-fence"-функция за мониторинг на автобусен транспорт. Към системите за стандартно проследяване с GPS устройства „Икон” ЕООД разработи и интегрира софтуер за задаване и следене на разписанието на автобусите от обществения транспорт.Системата е внедрена в градската автобусна мрежа на Община Ямбол. Тази система бе нова както за фирма „Икон” ООД, така и за Община Ямбол.

В резултат на внедряването и използването на тази система се постига пълна отчетност на движението на автобусите, като се генерират репорти с отклоненията от зададеното разписание. Така се игнорират злоупотребите и се оптимизират разходите за автобусния транспорт. Освен това се повишава удовлетворението на клиентите от качеството на услугата.

Ако проявявате интерес или желаете по-подробна информация относно Система за локализация и навигация в закрити помещения не се колебайте да се свържете с нас.